Welcome to  Lane - xang hotel
  phòng khách sạn
Phòng đơn Standard
Phòng đôi Standard
Phòng Junior Suite
Phòng đôi DELUXE
Phòng đơn DELUXE
Phòng Executive Suite
  Lữ hành
 
  đặt phòng
  hỗ trợ trực tuyến
BIEN (+85620)9999 8189 hotel_lanexang@yahoo.com  
DUNG (+85620)5551 6666 lanexanghotel@gmail.com  
  dịch vụ
  đối tác & quảng cáo
  Thống kê

Fa Ngoum Road P.O.Box 280 Vientiane Capital, Lao PDR
Tel : (856-21) 214100 - Fax : (856-21) 214108

Email : hotel_lanexang@yahoo.com
Website : www.lanexanghotel.com.la

Design by Laovietit.com