Welcome to  Lane - xang hotel
  Nhận đặt tiệc

Dùng bữa trưa hoặc bữa tối riêng tư tại  nhà hàng, tổ chức một buổi tiệc cocktail hoặc một buổi tiệc mặn, Lanexang Hotel là nhà cung cấp thực phẩm tuyệt ngon và lý tưởng cho bạn.

Thực đơn Cocktail / Thực đơn tiệc đứng

 


Thực đơn tiệc ngồi

  

 
  đặt phòng
  hỗ trợ trực tuyến
BIEN (+85620)9999 8189 hotel_lanexang@yahoo.com  
DUNG (+85620)5551 6666 lanexanghotel@gmail.com  
  dịch vụ
  đối tác & quảng cáo
  Thống kê

Fa Ngoum Road P.O.Box 280 Vientiane Capital, Lao PDR
Tel : (856-21) 214100 - Fax : (856-21) 214108

Email : hotel_lanexang@yahoo.com
Website : www.lanexanghotel.com.la

Design by Laovietit.com